Financieel verslag 2015

Jaar: 2015

Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

 

Rekeningnummer Dja:

NL02 INGB 0006 9331 56

 

 

WUMT:

Western Union Money Transfer

 

1€ = 655 CFA

 

Saldo 1-1-2-15          3999,30

 

Donaties                   3400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL:                   7399,30

 

 

 

 

Onkosten ING                                                          73,25

 

Onkosten WUMT                                                      75,00

 

Onkosten coördinator Kameroen                               374,05                         

 

Activiteiten/ projecten:

 

  • Schoolgeld en beurzen                                  1126,89

 

  • Dash                                                             206,11

 

  • Prijsjes einde schooljaar                                106,87

 

  • Excursie Limbé Botanical Garden                    152,67

 

 

 

 

TOTAAL:                                                               7349,05

 

 

 

 

Saldo 31-12-2015                                                 5284,46