Financieel verslag 2014

Jaar: 2014

Inkomsten (€)

Uitgaven (€)

 

Rekeningnummer Dja:

NL02 INGB 0006 9331 56

 

 

WUMT:

Western Union Money Transfer

 

Saldo 1-1-2-14          8248,35

 

Donaties                   3100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL:                   11348,35

 

 

 

 

Onkosten ING                                                          60,19

 

Onkosten WUMT                                                      264,00

 

Onkosten coördinator Kameroen                               282,58                         

 

Activiteiten/ projecten:

  • Schoolgeld en beurzen                                  1175,57

 

  • Ziektekosten Prudencia                                    61,07

 

  • Prijsjes einde schooljaar                                106,87

 

  • Excursie Limbé Botanical Garden                    261, 37

 

  • Boeken en bibliotheekonderhoud                    671,75

 

  • Plafonds Soppo                                           4465,65

 

 

 

TOTAAL:                                                               7349,05

 

 

 

 

Saldo 31-12-2014                                                 3999,30