Welkom bij de Stichting DJA

Wat is de Stichting Dja?

De Stichting Dja is een vrijwilligersorganisatie uit Noordwijk die kleine projecten in Kameroen financieel ondersteunt. Het gaat om projecten op het gebied van onderwijs en natuur- en milieubescherming. 

De naam van de stichting is ontleend aan het biosfeerreservaat Dja in het zuiden van Kameroen. Het Dja-reservaat beslaat zo'n 500.000 hectare primair regenwoud, en is een fantastisch stukje wildernis. Het regenwoud in Kameroen staat echter onder grote druk. Houtkap, landbouw, de jacht op 'bushmeat' zijn groeiende bedreigingen. In 1991 hebben de initiatiefnemers van de stichting Dja kennisgemaakt met de beheerders van het Dja-reservaat en besloten ze hen te helpen door geld in te zamelen voor vervoer, onderzoeksmateriaal, communicatiemateriaal etc. In 1998 heeft de Stichting Dja een grote schenking van dergelijke materialen gedaan aan het Ministerie van Milieu & Bossen; daarbij is afgesproken dat de materialen worden gebruikt voor het beheer van het Dja-reservaat. Alle betrokken partijen (onderzoekers, NGO's, parkbeheerders) kunnen het materiaal gebruiken. 

Vanaf 1998 heeft de Stichting Dja zijn aandacht verlegd naar de ondersteuning van onderwijs in de engelstalige zuidwestprovincie van Kameroen. In de dorpen Sasse en Soppo, vlakbij het stadje Buea op de hellingen van Mount Cameroon ondersteunt de stichting twee lagere scholen.De ondersteuning omvat naast het bouwen van klaslokalen, onderkomens voor leraren en sanitaire voorzieningen ook de financiering van onderwijsprojecten over natuur- en milieu. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het Limbé Wildlife Centre en de Limbé Botanical Garden. 

De Stichting Dja bereikt haar doelen door het werven van fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen. De stichting heeft een kleine maar trouwe kring van donateurs. In 2004 ontving de Stichting Dja een grote gift van de Fransiscaner Minderbroeders voor de continuering van de projecten in het onderwijs. 

De Stichting Dja heeft tot 2007 voor de lopende projecten een vast contactpersoon in Kameroen gehad , namelijk de Mill Hill pater Piet Droog. Hij droeg projectideeën aan, hij beheerde de projectgelden en legde verantwoording af over de besteding. Op die manier kon de stichting Dja ook garanderen dat geld van haar donateurs goed werd besteed. 

Helaas moest pater Piet Droog wegens gezondheidsredenen definitief terug naar Nederland in juni 2007. Op aanraden van Piet Droog zelf is Samuel Ndive zijn vervanger geworden. Tijdens een werkbezoek in februari 2010 hebben we hem formeel intermediair gemaakt, vanwege zijn trouwe en accurate verantwoording over de bestedingen van het geld van Stichting Dja. Ook blijkt hij zeer goed contacten te onder houden waardoor nieuwe projectideeën zijn weg naar de stichting weten te vinden.