ANBI gegevens

De stichting Dja voldoet aan de basisvoorwaarden voor ANBI

De Stichting Dja staat bij de belastingdienst geregistreerd als  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); daarmee zijn uw giften aan de stichting in principe aftrekbaar van de belastingen.

De Stichting Dja is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer S 169174

Het RSIN/ fiscaal nummer ANBI is 804048836

Het beloningsbeleid van de stichting Dja is er op gericht om zo min mogelijk onkosten te hebben; voor de bestuursleden is het vrijwilligerswerk, ze krijgen geen vergoeding. Onze contactpersoon in Kameroen, Samuel Ndive krijgt een onkostenvergoeding.

 

Elders op onze site vindt u informatie over onze doelstelling, de jaarverslagen, de financiële verantwoording en de bestuurssamenstelling. Via het contactformulier kunt u ons berichten en vragen sturen.