Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

07-04-2020

Stichting Dja beperkt activiteiten

Het is erg onrustig in Kameroen, door een opstand in de Engelstalige provincies, waar de bevolking zich verzet tegen de dominantie van het Frans in onderwijs en rechtspraak. De opstand is vanaf eind 2017 uitgegroeid tot een gewapend conflict, met inmiddels duizenden doden en tienduizenden vluchtelingen. Het onderwijs heeft meer dan een jaar stil gelegen. De activiteiten van de stichting Dja zijn vanaf 2017 tot een minimum teruggebracht, en beperken zich tot het betalen van schoolgeld voor kinderen uit primair onderwijs (100% van kosten vergoed) en middelbaar onderwijs (60%). Daarnaast ondersteunt de stichting in deze moeilijke tijd de leraren en mensen die anderszins betrokken zijn bij de schooltjes. Voor de kerntaak van de stichting, bevordering van natuur en milieuonderwijs) is momenteel geen ruimte en aandacht, en de samenwerking met Limbe Botanical Garden en Limbe Wildlife Centre kan door de onveilige situatie niet worden geborgd.

In januari heeft de stichting de coordinator ter plaatse laten weten geen nieuwe activiteiten meer op te pakken, en in principe ook geen nieuwe leerlingen toe te laten tot het programma van ondersteuning.

Dit besluit is ingegeven door het gewapende conflict en de beperkingen die daar uit voortkomen, en uit de blijvend geringe steun voor de schooltjes vanuit het bisdom. De stichting zal de komende jaren de leerlingen die nu worden ondersteund blijven ondersteunen tot de middelbare opleiding is afgerond. In die periode blijven we de leraren en andere betrokkenen bij de schooltjes ondersteunen en zullen we, op verzoek, activiteiten van de Peter Droog Association, een liefdadigheidsinitiatief in het bisdom Soppo ondersteunen. Daarna zal de stichting de activiteiten beeindigen.Terug naar het overzicht

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.