Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

26-07-2010

Dja vindt nieuwe sponsor voor Sasse en Soppo

De stichting Dja heeft in juli 2010 een nieuwe sponsor gevonden voor het project waarin de nieuwbouw van een schoolgebouw in Sasse wordt afgerond. Een consortium van hosting bedrijven onder leiding van IT-Ernity B.V. zal een aantal deelprojecten voor zijn rekening nemen. Het gaat ondermeer om hang- en sluitwerk voor vensters en deuren, cementen vloeren, bepleistering en schilderen van het nieuwe gebouw, wat in ruwbouw vorm al staat én functioneert. Met de nieuwe toevoegingen is de staat van het gebouw voor een flink aantal jaren verzekerd en kan ook vanuit bisdom en oudervereniging met een gerust hart worden bijgedragen, bijvoorbeeld door meubels te laten maken. Naast het nieuwe schoolgebouw zal ook herstelwerk worden gefinancierd voor het schoolgebouw van Catholic School Small Soppo. De stichting Dja is zeer verheugd over de bereidwilligheid van de nieuwe sponsor en zal zorgdragen voor een zorgvuldige rapportage. Daarnaast blijft de stichting op zoek naar andere sponsoren omdat er nog vele uitdagingen liggen: er moeten schoolborden komen, de bibliotheken moeten worden uitgebreid met lesboeken en het onderwijs ten aanzien van milieu, sanitatie en natuur moet worden uitgebreid. De stichting financierde eerder schooltuinen en een eenmalige excursie van enkele leerlingen naar de botanische tuin van Limbé en het Limbé Wildlife Centre. Deze activiteiten breiden we graag uit en maken we structureel.


Terug naar het overzicht

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.