Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

07-01-2008

Schoolboeken project van start

Tijdens het bezoek van de stichting Dja aan Sasse en Soppo eind 2006 bleek dat steeds minder kinderen schoolboeken hadden. De meeste ouders zijn theeplukkers in de regio; sinds de meesten van hen zijn ontslagen bij een reorganisatie (en achterstallig loon van enkele maanden niet werd uitbetaald) ontbreken simpelweg de middelen.

In overleg met de schoolhoofden is besloten om een boekenproject op te zetten, waarbij de school de beschikking krijgt over boeken, die dan worden uitgeleend aan de kinderen. Zo wordt voor een reeks van jaren gegarandeerd dat de kinderen schoolboeken hebben.

Met het project is voor twee scholen zo\'n 4500 € gemoeid.Terug naar het overzicht

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.