Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

01-10-2005

Fransiscanen steunen Dja

Half september ontving de stichting Dja bericht van het bestuur van de Minderbroeders Fransiscanen dat besloten is om de twee nieuwe projecten van de Stichting Dja met een gift van 2000 € te ondersteunen. Het gaat om een project om de daken op de gebouwen van de basisschool in Soppo te vervangen en om een project waarin 10 straatkinderen een eerste training krijgen in het begeleiden van eco-toeristen (natuurgids). Snelle realisatie van de twee projecten is met deze gift een heel stuk dichterbij gekomen.Binnenkort hoopt de stichting met een benefietconcert en andere acties de overige benodigde fondsen binnen te halen.
 


Terug naar het overzicht

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.