Welkom bij de Stichting DJA

Nieuws

07-04-2020

Stichting Dja beperkt activiteiten

De stichting Dja heeft in januari 2020 de coordinator ter plaatse laten weten de activiteiten blijvend te zullen  beperken. De regio waar de schooltjes van Sasse en Soppo zijn gevestigd wordt nog steeds geteisterd door geweld, het onderwijs heeft lang stil gelegen en is maar mondjesmaat weer op gang gekomen. Daarnaast blijft intensievere samenwerking met het bisdom uit. De stichting heeft moeten constateren dat in deze omstandigheden de kerntaak van de stichting (bevorderen van natuur- en milieuonderwijs) niet mogelijk is en dat investeringen in het onderwijs of de onderwijsinfrastructuur niet zinvol zijn.

De stichting Dja zal de komende jaren de leerlingen waarvoor nu het schoolgeld geheel of gedeeltelijk worden vergoed blijven ondersteunen tot de middelbare school is afgerond. Daarnaast zal de stichting, op verzoek, de activiteiten van de Peter Droog Association, een liefdadigheidsinitiatief in het bisdom Soppo ondersteunen. Daarna zal de stichting de activiteiten beeindigen.

Lees meer

05-02-2017

Nieuwe afspraken met schooltjes in Kameroen

Bernadette de Koning en Arthur Eijs, bestuursleden van de stichting Dja hebben in januari 2017 met één van de donoren van de stichting een bezoek gebracht aan de schooltjes in Sasse en Small Soppo. Ze spraken er samen met Sam Ndive, de Dja coördinator ter plaatse, met leraren, vertegenwoordigers van het bisdom, ouders en leerlingen. Op basis daarvan zijn nieuwe afspraken gemaakt over onderhoud, voortzetting van de ondersteuning van kinderen met betaling van schoolgeld en over een nieuw lespakket voor natuur, milieu en gezondheid.

Lees meer

15-12-2016

Bestuursleden Dja gaan in januari 2017 naar Sasse en Soppo!

In januari 2017 gaan Bernadette de Koning  en Arthur Eijs, bestuursleden van de stichting, samen met een van de donoren naar Kameroen om met eigen ogen de voortgang van de projecten te zien. Samen met de coördinator ter plaatse, Samuel Ndive, bezoeken ze de schooltjes in Sasse en Soppo en overleggen ze met de leraren en de ouders van de kinderen die een beurs krijgen van de stichting.

Ook zullen ze gaan overleggen over een nieuwe opzet van het natuur- en milieuonderwijs voor de hogere klassen. Met de Limbé Botanical Garden en het Limbé Wildlife Centre wordt bezien hoe deze lessen structureler van opzet kunnen worden, en hoe er ook praktijkonderwijs kan worden ingepast.

Tenslotte zullen ze ook overleggen met de bestuursleden van de nieuw opgerichte Father Peter Droog Association, een club voormalige misdienaren van Mill Hill priester Piet Droog, die tot kort voor zijn dood de parochie van Soppo leidde. De nieuwe Association wil de goede werken van Piet Droog voortzetten en zo de herinnering aan hun geliefde leidsman levend houden.

Lees meer

10-08-2014

Projecten 2014 goed onderweg

De projecten van de stichting Dja die voor 2014 waren gepland zijn allemaal in uitvoering genomen. Voor een deel zijn het standaard-projecten: schoolgeld, beurzen en prijsjes voor de beste leerlingen. Maar het milieu-educatieprogramma van 2013 is ook afgesloten met een mooie excursie naar het Limbé Wildlife Centre en de Limbé Botanical Garden.

En last but not least, de klaslokalen in Soppo hebben nu een plafond. Geen gegalm meer, en een veel betere akoestiek waarin de leraar zich verstaanbaar kan maken en de leerlingen beter opletten.

Lees meer

12-07-2013

Beroofd..

Vorige week kregen we het vervelende nieuws dat onze coördinator, Samuel Ndive is beroofd. De dief maakte naast zijn telefoontje wat documenten en wat geld buit. Daarbij ook (wat) geld van de Stichting Dja. Sam had kort daarvoor geld opgenomen, maar gelukkig voor ons had hij het meeste daarvan al namens Dja uitgegeven voor de uitreiking van schoolprijzen op Soppo en Sasse. De winnende leerlingen kregen dus gewoon hun beloning.. Uiteindelijk is de schade 40.000 CFA, dus zo'n 60 euro. Er is aangifte gedaan en alles wordt in het werk gesteld om de dader te pakken.

Lees meer

12-07-2013

Voorzitter Stichting Dja schrijft boek

Recent heeft Arthur Eijs, voorzitter van de stichting Dja een boek afgerond over zijn avonturen in Kameroen in 1986, het jaar waarop hij voor de eerste keer kennismaakte met het land. Het boek zal binnenkort verschijnen, hopelijk bij een professionele uitgeverij. U kunt daarbij helpen, door aandelen te kopen op de crowdfunding site TenPages.com Zoek daar het manuscript 'Dansen in het stof' en koop aandelen. U helpt Arthur en wie weet.. investeert u in een bestseller en deelt u in de winst. Aandelen kopen kan tot 8 november 2013 Lees meer

13-07-2012

Prijsuitreiking Sasse en Soppo

Er werden in juni 3 prijzen per klas uitgereikt aan leerlingen die goed hun best hebben gedaan dit schooljaar. De eerste prijs is een keramiek bord met vork en lepel, de tweede prijs een zilverkleurig bord met vork en lepel en de derde prijs een plastic bord met vork en lepel. Op de foto's een impressie daarvan. Lees meer

07-06-2012

Voormalig assistent Stichting Dja overleden

Tot onze schrik en droefheid ontvingen we gisteren het bericht uit Kameroen dat onze voormalige assistent Cletus Sembu is overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Cletus was actief voor onze stichting in de jaren tot 2007; daarna werkte hij voor een cacaoproducerend en -verwerkend bedrijf. We zullen ons Cletus blijven herinneren als een behulpzaam mens, met groot gevoel voor humor en met grote inzet voor sasse en Soppo. Cletus zal volgende week in Bamenda worden begraven. Lees meer

14-05-2012

Nieuw project in Soppo

In mei 2012 starten we met een nieuw project op de basisschool van Soppo. Die krijgt een grote opknapbeurt, waarbij de hele school opnieuw wordt geschilderd. Het project, geraamd op 800 € wordt hopelijk nog voor de 'zomervakantie' afgerond. Lees meer

18-03-2012

januari 2012, de toiletten voor Sasse zijn klaar

In januari zijn de toiletten voor de lagere school in Sasse gereed gekomen. Tevens zijn er emmers, kannen en bekers aangeschaft voor zowel de school in Sasse als in Soppo, zodat de kinderen water kunnen tappen en drinken. Lees meer

22-12-2011

Stichting Serviam steunt Dja

Deze week ontvingen we een prachtige gift van stichting Serviam, trouwe ondersteuners van het werk van Piet Droog. De stichting Dja zal zorgen dat het -in de geest van Piet Droog- wordt besteed aan de armen en kinderen van Sasse en Soppo Lees meer

06-11-2011

Nieuw project van start

Eind oktober is de eerste tranche geld overgemaakt naar Kameroen voor een nieuw project: een toiletgebouw voor de school van Sasse. Lees meer

19-08-2011

Opbrengst actie Annemarie & Wendy

In maart trouwden Annemarie en Wendy; ze vroegen hun gasten een donatie te doen aan de stichting Dja. Ook ver na de trouwdag druppelden de giften gestaag binnen. De opbrengst is ruim 1400 €, een bedrag waarmee we twee basisscholen een jaar lang milieu- en natuuronderwijs van kunnen geven. De onderhandelingen daarvoor met het Limbé Wildlife Centre lopen nog. Lees meer

19-08-2011

Nieuwe plannen

De nieuwbouw van de school in Sasse is nu helemaal afgerond; kinderen, staf en omwonenden vergapen zich aan de mooie gebouwen. Tijd om nieuwe plannen te maken. Dat gaat om het opzetten van milieu- en natuuronderwijs. Ook om het financieren van beursen voor kinderen waarvan de ouders te arm zijn om ze zonder steun naar school te sturen. En om het financieren van examengelden, waarmee leerlingen toegang kunnen krijgen tot vervolgonderwijs. Lees meer

15-03-2011

Stichting krijgt huwelijksgeschenk

Op 23 maart trouwen Annemarie en Wendy; ze hebben hun gasten gevraagd om als huwelijkscadeau een bijdrage over te maken naar de Stichting Dja. Een geweldig leuk idee, waar we erg blij mee zijn! Lees meer

27-02-2011

ANBI goedkeuring binnen!

Op 9 maart ontvingen we bericht van de Belastingdienst dat de Stichting Dja erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning is nodig als u uw giften aan de Stichting Dja wilt aftrekken voor de belasting. De erkenning is in principe voor onbepaalde tijd. Lees meer

31-01-2011

ANBI-erkenning aangevraagd

De Stichting Dja heeft vandaag bij de Belastingdienst de aanvraag ingediend om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Lees meer

09-11-2010

Opknapbeurt Sasse goed op weg

Vandaag hebben we bericht gekregen van mr. Ndive, onze veldcoordinator, dat de tweede fase van de opknapbeurt van de Sasse school is afgerond. Nog enkele stappen te gaan (o.a. pleisteren en verven) en sasse kan er weer jaren tegen Lees meer

22-09-2010

pater Piet Droog overleden

Gisteravond, 20 september, bereikte ons het droeve bericht dat pater Piet Droog na een kort ziekbed is overleden. Lees meer

26-07-2010

Dja vindt nieuwe sponsor voor Sasse en Soppo

De stichting Dja heeft een nieuwe sponsor gevonden voor het project waarin de nieuwbouw van een schoolgebouw in Sasse wordt afgerond. Een consortium van hosting bedrijven onder leiding van IT-Ernity B.V. zal een aantal deelprojecten voor zijn rekening nemen; daarbij wordt naast St. Mary’s Catholic School Sasse ook de Catholic School Small Soppo worden betrokken. Lees meer

14-03-2010

Werkbezoek 2010

Van 5 tot 18 februari bezochten we onze projecten in Sasse en Soppo weer. Dit keer is het bezoek vooral gebruikt om werkafspraken te maken. Afspraken met Samuel Ndive, die onze vaste intermediair wordt. Afspraken met de onderwijzers, over het oppakken van kleine klussen. En afspraken over versterking van de betrokkenheid van het bisdom zelf, door meer investeringen en het beschikbaar stellen van onderhoudsbudgetten. Lees meer

07-01-2009

Een nieuwe intermediair

Onze contactpersoon in Kameroen, pater Piet Droog, is inmiddels anderhalf jaar in Nederland vanwege gezondheidsproblemen en zal niet in zijn functie als parochiepriester in Small Soppo terugkeren. We hebben een nieuwe contactpersoon: Samuel Ndive Lees meer

07-01-2008

Schoolboeken project van start

Eind december is door de Stichting Dja het geld overgemaakt voor de aanschaf van schoolboeken voor de twee basisscholen in Sasse en Soppo. Ouders hoeven nu niet meer zelf boeken te kopen (waarvoor meestal de middelen ontbreken), de kinderen krijgen nu boeken te leen. Lees meer

19-06-2007

Succesvol korenfestival

Op 16 juni stond het Noordwijks Korenfestival in het teken van \'Poen voor Kameroen\'. De stichting Dja was zelf ook present. De totale opbrengst was uiteindelijk bijna 1400 €, bestemd voor het schoolboekenproject in Sasse en Soppo. Lees meer

29-01-2007

16 juni Korenfestival Noordwijk: Poen voor Kameroen

Op zaterdag 16 juni zal tijdens de Noordwijkse tuindagen, het Korenfestival Noordwijk plaatsvinden in de RK kerk St.Jeroen. In het parochiecentrum naast de kerk zal er een doorlopende diavoorstelling met uitleg zijn over Kameroen en het project van de stichting DJA. Lees meer

12-01-2007

Werkbezoek december 2006

Van 30 november tot 15 december brachten Bernadette de Koning, Arthur Eijs en Wil Eijs een bezoek aan de projecten van de stichting Dja in Sasse en Soppo. Ze constateerden vooruitgang, maar ontdekten ook nieuwe uitdagingen Lees meer

12-01-2007

Inkomsten en uitgaven 2006

De Stichting Dja besteede in 2006 5620 € aan de projecten in Sasse en Soppo; de totale overheadkosten bedroegen slechts 32 €. Aan donaties ontving de stichting 3056 €. Lees meer

01-10-2005

Fransiscanen steunen Dja

Het bestuur van de Minderbroeders Fransiscanen heeft besloten twee nieuwe projecten van de stichting Dja te steunen met een donatie van 2000 € Lees meer

01-08-2005

Nieuwe website

Het is zo ver, ook de Stichting Dja moderniseert. Met dank aan IT-Ernity zijn we nu ook te volgen op het internet. Lees meer

31-07-2005

Nieuwe aanvragen voor projecten

Er zijn nieuwe plannen ingediend voor ondersteuning door de stichting Dja. Ten eerste het herstel van de daken van de basisschool in Soppo. Totale kosten zo’n €5000,-. Ten tweede het financieren van een workshop/ minitraining voor 10 straatkinderen op het vlak van toeristenbegeleiding/ natuurgids. Totale kosten voor dit project zo’n €2500,-. De stichting Dja heeft beide verzoeken in overweging en zal binnenkort beslissen. Lees meer

De website van de stichting Dja is aangepast. De Belastingdienst heeft de eisen voor ANBI-geregistreerde instellingen aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.Om aan de eisen te voldoen vindt u daarom onder het tabblad ANBI-gegevens de inschrijving bij de Kamer van koophandel en het RSIN/ ANBI-nummer. Ook vindt u onder het tabblad publicaties de jaarverslagen en de financiële verantwoording.